söndag 29 mars 2009

Näst viktigaste frågan för gröna väljare: utbildning !

I onsdags publicerade Henrik Brors en intressant artikel på nätet om Synnovates nya undersökning om väljarnas prioriterade frågor: http://www.dn.se/nyheter/politik/arbetslosheten-viktigaste-fragan-for-valjarna-1.829914
Förutom att arbetslösheten (föga förvånande) är den i särlass viktigaste frågan är det intressant att så många placerar miljöfrågorna högt, två hos både män och kvinnor. Delad tredjeplats är utbildning/skola och sjukvård.

Men det som jag tycker är mest intressant är hur utbildning och skola fördelar sig bland partierna. Hos folkpartiets väljare finns utbildning/skola inte ens med bland dom främsta tre. det enda borgerliga partiet där utbildning/skola platsar in på denna lista är hos centerpartiet, på tredje plats. Det enda parti vars väljare prioriterar utbildning och skolfrågor högt är Miljöpartiets väljare. Här ligger utbildnings och skolfrågor på andra plats efter den självklara ettan, miljöfrågorna.

Eftersom jag vet hur viktiga skolfrågor är för Miljöpartister är det klart att jag blir glad.
Och jag hoppas också att detta tyder på att alliansen långsamt både tappar mark i skolfrågorna och samtidigt överger dom. Gärna så snabbt som möjligt !

En modern skolpolitik behöver grön skolpolitik, med en individualiserad skola som bygger på en skola som utgår skolans självklara subjekt, eleven, och hur vi tydligast och bäst kan skapa de absolut bästa förutsättningarna för att varje enskild elev skall kunna utvecklas maximalt, nå kunskapsmålet och lyckas med att förverkliga sig själv....

söndag 22 mars 2009

Hjärnan på reparation hos hjärnforskare ?

Läser i tidskriften byggnadsarbetaren att hjärnforskaren Martin Ingvar återigen med största möjliga självklarhet har uttalat sig för ett tidigt betygssystem.
Blir så trött på alla självutnämnda experter i skolfrågor. Nog för att Martin Ingvar är hjärnforskare och kan bra mycket om hjärnor. Men pedagogik och skola har han hitintills inte visat någon större kunskap om. Däremot verkar det räcka med att ha en professorstitel, oberoende av vilken kulör, för att kunna uttala sig som expert kring vad som helst.
Jag efterlyser ofta mera forskning och vetenskap i skolfrågor. Det gör jag fortfarande. Även av hjärnforskare. Men inte om vad som helst, utan om det man är kunnig om. Hjärnforskaren bör tala om hjärnan, pedagogen om pedagogik. Och sedan skall vi få ihop helheten. det är bl.a. vi politiker till för.
När Martin Ingvar i citatet i byggnadsarbetaren säger: "..Det missgynnar arbetarklassens pojkar, eftersom de första betygen delas ut när pojkarna är i puberteten och hjärnan är lämnad på reparation. De förstår inget och lär sig att de är fast i ett system som inte går att rubba."
Då undrar jag vad det är för en människosyn som Martin Ingvar har... hjärnan är lämnad på reparation...undrar om han talar om sin egen pubertet, eller :-)
Pedagogisk forskning visar mycket tydligt att betyg inte fungerar som morot för att lära sig. Däremot är det ett fungerande system när man måste göra ett urval av elever, t.ex. inför gymnasievalet i klass 9. Däremot fungerar skriftliga, betygsfria omdömen utmärkt som morot för att öka inlärningen, enligt samma forskning. Intressant. Något att ta till sig, kanske även för hjärnforskare vars hjärna en gång var inlämnad för reparation under pubertetsåren.. ?!