torsdag 22 juli 2010

Först resurser, sedan treterminssystem, tack!

Idag, 22.7., diskuterar vi införandet av treterminssystemet inom svensk högskola.
Först var högskoleminister Tobias Krantz ute i en DN-artikel och lovade att utreda saken under nästa mandatperiod. Trots att det redan är utrett :-)
I samma artikel uttalade sig också Ulrika Carlsson(c)om detta, och det var ju bra. Centern har länge drivit frågan om treterminssystem i högskolan. Men sedan har Tobias Krantz dementerat och sagt att han inte alls har sagt det han har sagt till DN (i alla fall enligt DN).

Men varför all detta ståhej? Jo, om man frågar mig (och det har ju en del folk och journalister gjort idag :-)så handlar det om pengar.

Miljöpartiet är i princip positiv till treterminssystem, men anser att detta i första hand är högskolesektorn själv som måste ta initiativ till en sådan förändring. Det som vi politiker måste bidra med är just det som varken Tobias Krantz eller Ulrika Carlsson från centern bidrar med, pengar. Dom får inte lova dom ökade resurserna som skulle behövas eftersom Anders Borg har förbjudit det.

Idag jobbar alla studenter som får tag på ett jobb under sommaren. Detta eftersom studiemedlem inte räcker till för att finansiera studierna. Om man inför ett treterminssystem kommer studenterna inte längre kunna jobba på sommaren, i alla fall inte lika mycket. Då måste man inte bara förlänga studiemedlen över sommarmånaderna utan även höja dom så att dom täcker det inkomstbortfallet som uppstår när studenterna inte längre kan jobba heltid på sommaren. Denna höjning av studiemedlen har alla allianspartier utom moderaterna utlovat sedan länge, men inte genomfört. Nu försöker dom istället att blanda bort korten genom att prata treterminssystem, men utan att nämna resurserna.

Om alliansen verkligen menade allvar med att vilja förkorta studenternas studietid så finns det två enkla och tydliga saker att göra:

1. Att höja studiemedlen så att studenterna har råd med att studera på heltid istället för att som nu tvingas jobba på deltid och samtidigt försöka studera på heltid, men inte hinna med. Miljöpartiet vill höja studiemedlen med 860 kr i månaden. Då når vi dit där bl.a. Sparbankens hushållsekonomer anser att dom bör ligga för heltidsstudier.

2. Att satsa på mer lärarleddtid. Vi rödgröna vill avsätta 0,5 miljarder per år för att öka den lärarledda tiden på högskolorna, speciellt inom hum/sam området. Alla som befinner sig på högskolan idag vet att den lärarledda tiden är under all kritik, och det är en logisk självklarhet att det finns ett samband mellan hur mycket undervisning du får och hur lång tid som studierna tar.

Därför, gärna treterminssystem, men först högre studiemedel och mer lärarledd tid. Det, kära allianspolitiker, skulle kunna korta studietiden. Inte fagra löften som bara är luft och inget annat. Och som ni inte ens har mandat att utfärda…..