fredag 4 januari 2013

Apropå min artikel på DNStockholm debatt o utalande i rapport 131212

Jag publicerade i förrgår, 131202 en debattartikel på DN Stockholm Debatt som SvTrapport följde upp igår med en intervju med mig. Ämnet för artikeln var att regeringen inte tar sitt ekonomiska ansvar för invandringen efter 2 år. I samband med artikeln har jag fått en del kritik om att se alltför ensidigt och negativt på invandring och flyktingmottagande. Jag skriver därför detta inlägg i syfte att förtydliga min hållning. Sverige utvecklas när olikheter möts. När människor kommer hit från andra länder kan vi som redan bor här ta del av andra perspektiv och nya erfarenheter - förutsatt att integrationen fungerar. Sverige har också ett ansvar i världen. När människor tvingas fly från krig och förföljelse har man en grundläggande mänsklig rättighet, formulerad ur erfarenheterna från andra världskriget och Förintelsen, att söka och åtnjuta asyl. Att stå upp för detta ansvar är oerhört viktigt, kanske ännu viktigare idag än på länge. Därför är det viktigt att vi inte får en debatt om flyktingmottagande och integration som uteslutande handlar om problem och svårigheter inte för utan med dem som kommer. Så blir lätt situationen när kommunerna får bära allt ekonomiskt ansvar för mottagandet efter de två första åren i Sverige, som alliansen har bestämt. Då tvingas kommuner sätta människa mot människa, prioritera mottagandet av nya människor till kommunen mot skola eller omsorg. Det är inte rimligt. Därför vill miljöpartiet förändra mottagningssystemet. Staten ska ta ett större och längre ekonomiskt ansvar. Och flyktingen ska få bättre förutsättningar, inte minst genom insatser mot diskriminering. Kommunernas ekonomi behöver generellt stärkas. Medan alliansen skär på skolan och kommunerna satsar vi. Vi prioriterar ungefär 15 miljarder mer till kommunerna under de närmsta åren jämfört med alliansen, för att man ska slippa göra omöjliga prioriteringar. Under de senaste dagarna har jag försökt delta i den här debatten. Häromdagen skrev jag på dn:s stockholmsdebattsida med södertäljes gröna kommunalråd och jag har intervjuats i rapport. Jag får erkänna att det inte är en lätt debatt att delta i. När man talar om de ekonomiska villkoren för integration blir lätt flyktingen en kostnad istället för en resurs, och själva flyktingmottagandet blir ett problem när det egentligen är arbetslösheten och fattigdomen som är problem. I en intervju råkade jag dessutom uttrycka att staten dumpar flyktingar på kommunerna, när jag menade att man dumpar kostnadsansvaret för flyktingmottagandet. Det var olyckligt och jag ber om ursäkt för den formuleringen som lätt leder till missförstånd runt vad den gröna politiken är. Flyktingar och andra invandrare är en stor resurs för framtidens Sverige. Flyktingmottagandet är ett nationellt ansvar och därför har regeringen ett stort ansvar i frågan, vilket vi ville lyfta i vår artikel. Detta ansvar är viktigt för att vi skall kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla nyanlända i vårt land, inte som en kostnad utan som investering i vår gemensama framtid. Mp är just nu engagerade i en samtalskampanj för integration, öppna fler dörrar. Samtal är inte lätt - det har jag lärt mig. Men jag hoppas fler vågar delta och hitta lösningar på hur vi bygger ett Sverige för alla.

söndag 8 augusti 2010

Vinster skall kontrolleras, inte förbjudas

Idag skriver vänsterpartiets Lars Ohly och Rossana Dinamarca på DN debatt om att dom vill förbjuda vinster i friskolor om dom vinner valet http://www.dn.se/debatt/skolan-ar-en-sedelpress-for-aggressiva-aktiebolag-1.1150099 .

Detta är och har varit vänsterpartiets linje under en lång tid. Inget nytt. Vad dom däremot inte skriver är att detta är en fråga där vi rödgröna partier inte är överens. Vi är överens om det mesta när det gäller skolan, men inte vinster i friskolor. Därmed är detta inte heller något som en rödgrön regering kommer att genomföra. Miljöpartiet vill kontrollera, vänsterpartiet vill förbjuda. Inte heller socialdemokrater vill förbjuda vinster. Deras kongrss tog ett tydligt beslut i frågan.

Vi i Miljöpartiet har redan tidigare gett tydliga beslut i frågan om vinster.
Vi vill garantera kvaliteten i skolan, både i kommunala och fristående.
Vi vill förbjuda vinstutdelning från friskolor när det finns anmärkningar från Skolinspektionen.
Vi vill införa en plikt för friskolor att anmäla vinstutdelning till Skolinspektionen, så att evtl. kvalitetsbrister kan uppmärksammas.
Vi vill införa en plikt att anmäla ägarbyten, även koncernbyten till Skolinspektionen.
Vi vill införa en möjlighet till att slippa skatta den delen av vinsten som återinvesteras i verksamheten.

Fyra konkreta förslag för att öka kontrollen av kvaliteten i skolorna och se till att vi får en bättre kvalitetskontroll. Det är nämligen kvaliteten i skolorna som är det viktigaste och som går att kontrollera på ett bra sätt. Vinsten i sig är mycket svår att kontrollera.

Därför väljer vi gröna att fokusera på kvaliteten, inte vinsten när det gäller friskolorna.

Vänsterpartiet lyfter även en fråga i artikeln som vi rödgröna är överens om. Vi bör se till att skolresurserna i kommunerna fördelas utifrån behov, t.ex. utifrån socioekonomiska faktorer, och inte bara rakt av, lika mycket för alla elever oberoende av behov. detta är en gemensam rödgrön ståndpunkt.

lördag 7 augusti 2010

Björklund + TRAMS=sant

Igår uppmanade de två lärarfacken oss politiker att komma överens i betygsfrågan.
Lärarförbundet i en debattartikel i DN och LR i Svt.

Från den rödgröna sidan uttalade sig både Miljöpartiet och Socialdemokraterna positiv till uppmaningen, under förutsättning att Björklund och allianspartierna menar allvar med sådana samtal.

Utbildningsminister Jan Björklund sågar helt sonika hela förslaget och kallar det trams.

Idag, dagen efter, namns frågan knappt i media. kanske i någon liten byline på ledarsidan som i DN.

Jag ställer mig frågan hur mycket trams man måste ta från Björklund. Han är utbildningsminister, skall företräda staten och regeringen i utbildningsfrågor och betecknar de två lärarfackens framställan som TRAMS. Har karlen inget hyfs i kroppen? Han som annars brukar tala om ordning och reda har själv ingen uppfostran när han skall svara på lärarfackens uppmaning.

Det är klart att utbildningspolitiken behöver en ny företrädare i Sverige. Och opinionsföretagens påpekande i Almedalen att Björklund är folkpartiets största sänka stämmer bara alltför väl. Snart går han väl om Maud som alliansens största sänke.

Dags för en ny politik för Sverige.

torsdag 22 juli 2010

Först resurser, sedan treterminssystem, tack!

Idag, 22.7., diskuterar vi införandet av treterminssystemet inom svensk högskola.
Först var högskoleminister Tobias Krantz ute i en DN-artikel och lovade att utreda saken under nästa mandatperiod. Trots att det redan är utrett :-)
I samma artikel uttalade sig också Ulrika Carlsson(c)om detta, och det var ju bra. Centern har länge drivit frågan om treterminssystem i högskolan. Men sedan har Tobias Krantz dementerat och sagt att han inte alls har sagt det han har sagt till DN (i alla fall enligt DN).

Men varför all detta ståhej? Jo, om man frågar mig (och det har ju en del folk och journalister gjort idag :-)så handlar det om pengar.

Miljöpartiet är i princip positiv till treterminssystem, men anser att detta i första hand är högskolesektorn själv som måste ta initiativ till en sådan förändring. Det som vi politiker måste bidra med är just det som varken Tobias Krantz eller Ulrika Carlsson från centern bidrar med, pengar. Dom får inte lova dom ökade resurserna som skulle behövas eftersom Anders Borg har förbjudit det.

Idag jobbar alla studenter som får tag på ett jobb under sommaren. Detta eftersom studiemedlem inte räcker till för att finansiera studierna. Om man inför ett treterminssystem kommer studenterna inte längre kunna jobba på sommaren, i alla fall inte lika mycket. Då måste man inte bara förlänga studiemedlen över sommarmånaderna utan även höja dom så att dom täcker det inkomstbortfallet som uppstår när studenterna inte längre kan jobba heltid på sommaren. Denna höjning av studiemedlen har alla allianspartier utom moderaterna utlovat sedan länge, men inte genomfört. Nu försöker dom istället att blanda bort korten genom att prata treterminssystem, men utan att nämna resurserna.

Om alliansen verkligen menade allvar med att vilja förkorta studenternas studietid så finns det två enkla och tydliga saker att göra:

1. Att höja studiemedlen så att studenterna har råd med att studera på heltid istället för att som nu tvingas jobba på deltid och samtidigt försöka studera på heltid, men inte hinna med. Miljöpartiet vill höja studiemedlen med 860 kr i månaden. Då når vi dit där bl.a. Sparbankens hushållsekonomer anser att dom bör ligga för heltidsstudier.

2. Att satsa på mer lärarleddtid. Vi rödgröna vill avsätta 0,5 miljarder per år för att öka den lärarledda tiden på högskolorna, speciellt inom hum/sam området. Alla som befinner sig på högskolan idag vet att den lärarledda tiden är under all kritik, och det är en logisk självklarhet att det finns ett samband mellan hur mycket undervisning du får och hur lång tid som studierna tar.

Därför, gärna treterminssystem, men först högre studiemedel och mer lärarledd tid. Det, kära allianspolitiker, skulle kunna korta studietiden. Inte fagra löften som bara är luft och inget annat. Och som ni inte ens har mandat att utfärda…..

lördag 8 maj 2010

Läraravtalet klokt

I torsdags blev det nya läraravtalet klart. Bra. Tyvärr kantas just läraravtalen av alltförmycket politik och utspel på vägen.

På den ena sidan SKL som på central nivå vill reglera arbetstiden för lärarna. Har man inte lärt från 90-talet? Jag minns när jag i Södertälje kommunstyrelse fick höra hur många miljoner man skulle spara på lärarna när Usk:en avskaffades genom ett centralt avtal. Inte för att jag trodde på det :-), och inte blev det någon stor besparing heller. Det är farligt att räkna hem stora stukturella förändringar via centrala löneavtal om dom inte har förankrats länge på lokal nivå innan. Usk:en finns väl fortfarande kvar i en del skolor. Om man vill förändra arbetstiderna i skolan och göra dom mer flexibla måste man jobba lokalt med detta och se till att det blir så bra lösningar som alla står bakom att ryktet om detta sprider sig. underifrån. Inte uppifrån. Det håller inte. Därför tycker jag att det är bra att avtalet öppnar för lokala lösningar. Där ligger utvecklingen för framtiden.

Och på den andra sidan populistiska utspel från folkpartiet som hoppade av förhandlingsgruppen och påstod att detta var för att man stödde lärarförbundens krav. Det hade kanske blivit ett ännu bättre förslag, eller gått fortare, om folkpartiet visat lite råg i ryggen och suttit kvar och påverkat i förhandlingsdelegationen. Det är ju så demokrati fungerar. Sitt kvar och påverka istället för att söka kortsiktiga populistiska poäng. Men så gör inte fp. Tyvärr.

Nu hoppas jag att det nya avtalet kan leda till arbetsro i skolorna, mindre populism och mera utveckling. Det behöver Sverige.

lördag 3 april 2010

Folkpartiet lämnar lärarna i sticket genom populistiskt utspel

Igår tillkännagav Folkpartiet att dess ledamöter i SKL hoppar av löneförhandlingarna med lärarfacken i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingdelegation i, som dom säger, protest mot hur man förhandlar om lärarnas arbetstider..

SKL`s andre vice ordförande, Lennart Gabrielsson säger i DN http://www.dn.se/nyheter/politik/fp-hoppar-av-lararforhandlingar-1.1071962 att han inte tror att detta har inträffat någon gång tidigare. Men Lennart Gabrielsson måste ha svårt med minnet. För ett antal år sedan satt hans nuvarande partiledare, Jan Björklund, som skolborgaråd i Stockholm i förhandlingsdelegationen. Och han var då tvungen att hoppa av eftersom han mitt under pågående förhandling gått ut och krävt högre löner för lärarna.

Till saken hör att Jan Björklund`s agerande inte underlättade löneförhandlingarna för lärarna den gången. Inte heller var Jan Björklund beredd att höja lärarnas löner ens där han hade egen förfoganderätt, i Stockholms stad. Den enda effekten av hans agerande var att lärarna tappade en röst för sin sak i förhandlingsdelegationen. Om det nu var en röst för deras sak.

Samma sak nu. Vem tjänar på folkpartiets agerande? Knappast lärarna. Om vi nu utgår ifrån att Folkpartiet i förhandlingsutskottet verkligen stödjer lärarfackens linje när det gäller arbetstiden så hade det helt säkert varit bättre för lärarna som folkpartiet suttit kvar i förhandlingsutskottet och drivit sin linje. Man hade kanske inte vunnit helt och hållet, men man hade kunnat driva sin linje hela vägen och påverka resultatet.

Istället hoppar man av och gör en stor show av det hela. Sveriges lärare tror att Folkpartiet stödjer dom. Men är det så? Knappast. Folkpartiet tar åter förstapris i populism. Istället för att ta ansvar, påverka förhandlingarna i realiteten och stödja lärarnas sak fullt ut tar man den enkla vägen. Hoppar av, vägrar ta ansvar för vad ens allianskompisar förhandlar om och avsvär sig sin påverkansmöjlighet.

Det hade varit bra för svensk skola om folkpartiet kunde ta lika mycket ansvar som dom annars predikar att lärare och elever skall ta.

söndag 28 februari 2010

lagrådet tvingar regeringen att välja mellan skollag och rättsäkerhet

Sitter och läser lagrådets svar till regeringen om den nya skollagen. Tack till Per Olsson för tipset på Twitter ! Du hittar dokumentet på http://www.lagradet.se/yttranden/Den%20nya%20skollagen%20-%20for%20kunskap,%20valfrihet%20och%20trygghet.pdf

Det anmärknigsvärda är att lagrådet inte ifrågasätter lagligheten i detta dokument, utan slarvigheten ! Här finner vi 77 sidor om oklarheter, juridiska felaktifheter, otydligheter och annat i den nya skollagen. Det är uppenbart att väldigt mycket i lagverket är hastverk och dåligt genomarbetat.

Bedrövligt. Detta lagverk har bearbetas sedan 2001, då Skollagskommittén som både jag och Björklund satt i, lämnade ifrån sig sitt arbete. Alliansen har arbetat med detta sedan dom vann valet 2006. Och nu undrar man: Kommer dom att bli klara tills den 23.3., sista dagen att lägga fram en proposition till riksdagen om den skall kunna beslutas före valet?

Lagrådets kritik är förintande. Inte politiskt utan rent juridiskt hantverksmässigt. Ett hafsverk rätt och slätt. Vi får se om Björklund klarar denna kamp mot tiden :-)

Men man tycker ju att dom kunde ha ansträngt sig lite mer, och inte väntat till sista minuten. Den enkla slutsatsen man kan dra av detta faktum är väl att alliansen varit allt annat än enig i dessa skollagsfrågor. Så oeniga att dom hållit på tills in i den sista minuten. och slarvat. Bådar inte gott för framtiden. Lika bra vi byter regering !