söndag 29 mars 2009

Näst viktigaste frågan för gröna väljare: utbildning !

I onsdags publicerade Henrik Brors en intressant artikel på nätet om Synnovates nya undersökning om väljarnas prioriterade frågor: http://www.dn.se/nyheter/politik/arbetslosheten-viktigaste-fragan-for-valjarna-1.829914
Förutom att arbetslösheten (föga förvånande) är den i särlass viktigaste frågan är det intressant att så många placerar miljöfrågorna högt, två hos både män och kvinnor. Delad tredjeplats är utbildning/skola och sjukvård.

Men det som jag tycker är mest intressant är hur utbildning och skola fördelar sig bland partierna. Hos folkpartiets väljare finns utbildning/skola inte ens med bland dom främsta tre. det enda borgerliga partiet där utbildning/skola platsar in på denna lista är hos centerpartiet, på tredje plats. Det enda parti vars väljare prioriterar utbildning och skolfrågor högt är Miljöpartiets väljare. Här ligger utbildnings och skolfrågor på andra plats efter den självklara ettan, miljöfrågorna.

Eftersom jag vet hur viktiga skolfrågor är för Miljöpartister är det klart att jag blir glad.
Och jag hoppas också att detta tyder på att alliansen långsamt både tappar mark i skolfrågorna och samtidigt överger dom. Gärna så snabbt som möjligt !

En modern skolpolitik behöver grön skolpolitik, med en individualiserad skola som bygger på en skola som utgår skolans självklara subjekt, eleven, och hur vi tydligast och bäst kan skapa de absolut bästa förutsättningarna för att varje enskild elev skall kunna utvecklas maximalt, nå kunskapsmålet och lyckas med att förverkliga sig själv....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar