måndag 31 augusti 2009

Ett populistiskt straff som vi borde kunna vara utan

Idag föll domen i målet om Anna Odell och hennes provokativa konstverk om psykvården http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3443201.svd http://www.dn.se/sthlm/konstfack-startar-insamling-for-anna-odell-1.942470 . Jag kan hålla med Clemens Poellinger om att det milda straffet känns som eftergift åt det populistiska ramaskriet, tyvärr.Det är också viktigt att konstatera att de borgerliga partiernas indignation över ärendet har varit totalt överdrivna. Får jag påminnna om fp`s Fredrik Malm som ville sänka Konstfacks statsbidrag ? Eller moderaternas Margareta Pålssons upprördhet. Allt utan grund. Snarare en tydlig signal över borgerlig inkompetens när det gäller kultur och konstnärligt skapande.

Och sedan konstfacks och andra konstskolors oro över olagligheter eller ej. Som en absurd komedi. Det är ju självklart att eleverna själva måste ansvara för sina konstverk och om dom är lagliga eller ej. Det kan alldrig vara konstskolans uppgift att censurera elevernas verk. Men informera däremot. Dom måste informera sina elever om vad som är lagligt eller inte och dom måste informera om evt. rättsliga konsekvenser. Men konekvenserna måste sedan eleverna/konstnärerna själva stå för.

För, tänk bara hur konsten skulle se ut idag om konstnärer, unga som gamla, alldrig hade vågat att bryta normer. Tänk noggrannt, och utifrån det perspektivet döm Anna Odell. Eller inte.

Och det säger jag utan at på något sätt sympatisera med hennes konstverk och syftet med det. Personalen på psyket gör ett fanatstiskt jobb, oftast i alla fall, och de frågorna är betydligt mera komplicerade än att dom kan avhandlas i en installation typ detta. men det är en annan fråga än om konst skall fälla si tingsrätten.

onsdag 26 augusti 2009

Alliansen c/o Tobias Krantz torpederar det livslånga lärandet

Alliansens utbildningspolitik verkar kollapsa allt mer. Nu sist är det Tobias Krantz som slår sönder förutsättningarna för det livslånga lärandet genom att göra de nya gymnasiebetygen mera värda än de gamla. http://www.dn.se/nyheter/sverige/nytt-betygssystem-far-kritik-1.938368
Att gamla betyg skall vara mindre värda än nya i högskolans antagningssystem är så barockt att det nästan inte skulle behöva kommenteras. Men tyvärr verkar det inte vara ett dåligt skämt utan Tobias Krantz egen verklighet.
Alliansen förnekar sig verkligen inte. Jag kommer att lämna in en interpellation i ämnet för att kunna fråga Tobias Krantz hur man på detta sätt kan underminera respekten för gymnasiebetygen.

tisdag 25 augusti 2009

Vågar Engalnd kopiera den svenska friskolemodellen ?

Idag skriver huvudledaren i Svenska Dagbladet om friskolekonceptet som går på export http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3405537.svd . Bra tycker jag, men jag är nog lite skeptisk till om t.ex. torrys i England verkligen vågar kopiera den svenska modellen.

För den som inte vet, framgångsfaktorn i den svenska modellen är att svenska friskolor får lika mycket pengar/resurser som kommunala skolor i ersättning och att avgifter i friskolor förbjuds. I och med denna förändring avskaffade Sverige privatskolorna som funnits tidigare.

Innan denna geniala kombination kom till var det mycket debatt om ersättningen till friskolorna. Borgerliga regeringar höjde ersättningesnivåer till 85 % av vad en kommunal skola fick och sossarna sänkte den till 75 %. Sedan föreslog Miljöpartiets dåvarande riksdagsledamot och skolpolitiske talesperson Gunnar Goude den enkla lösningen att ersättningen skulle vara lika för kommunala och fristående skolor. Detta röstades igenom i riksdagen av Miljöpartiet , vänsterpartiet och socialdemokraterna, med hårt motstånd från alla borgerliga partier.

Och det är detta som gjort friskolereformen så brett accepterad och framgångsrik i Sverige: Samma ersättning oberoende av vem som driver skolan, förbud av avgifter och skarp tillsyn som garanterar kvaliteten. Undrar om England vågar gå så långt.....

torsdag 20 augusti 2009

Funderingar efter första mötet med skolinspektionens insynsråd

Första mötet med skolinspektionens insynsråd. Vi är 8 personer som med våra unika kompetenser skall försöka bidra till att spegla och utveckla verksamheten vid skolinspektionen. Men vi har ingen beslutsmakt utan bidrar istället med klokskap, förhoppningsvis....

Alla verkar taggade, och den genomgång vi hade av skolinspektionens verksamhet förde hela tiden in till livliga diskussioner om allt från prov, salsa, juridik och uppföljning, för att bara nämna några ämnen vi var inne på.

Intressant sammansättning av rådet. Jag har inte suttit i några statliga styrelser eller liknande tidigare, så jag har inget att jämföra med. Nu är vi bara två politiker i rådet, resten är mycket kompetenta fackpersoner från både skolsektorn och utifrån. Vi får se var diskussionen landar, och om vi orkar lyfta oss över våra respektive sandlådor och berika resp. ifrågasätta varandra på ett konstruktivt sätt. T.ex. frågan om var gränsen går mellan att skärpa tillsynen av skolan för att öka kvaliteten och var detta innebär en alltför ökad likriktning av skolorna. En frihetsfråga som intresserar mig personligen mycket.

I alla fall hoppas jag på intressanta diskussioner. Klart är att tillsynen av den svenska skolan är ett viktigt uppdrag och att det måste utvecklas vidare. Och det är ett hedrande uppdrag att få bidra till detta.

Varför följer inte moderaterna i Täby lagen ?

Moderaterna styr Täby kommun med egen majoritet. Dom har ett stort ansvar som största parti i alliansen och dom har också justitieministerposten. Lag och ordning.

Men när det gäller Täby gäller inte detta. Där tar sig moderaterna plötsligt rätten att nonchalera lagen, eftersom dom ideologiskt tycker sig ha den rätten. var är då respekten för lag och ordning.

Det handlar om utförsäljningen av Tibble gymnasium i Täby. Kammarrätten har fastslagit att försäljningen bröt mot lagen. Ändå bryr sig moderaterna inte om detta. Nonchalant fortsätter man bryta mot lagen. Undrar hur man tänker då. Ungefär så att bara man har makt behöver man inte bry sig om lagar ? Undrar vad riks moderaterna säger om detta ? Vad säger Beatrice Ask? Jag kanske borde fråga henne i riksdagen?

I alla fall är det en skam för moderaterna att dom inte respekterar lag och ordning och låter försäljningen av Tibble gymnasium gå tillbaka. Det handlar om respekt. Respekt för lag och ordning. Men det verkar inte gälla för moderaterna.

måndag 17 augusti 2009

Varför tror ingen på eleverna ? Appropå betygsinflation

Dagens skolsnackis är betygsinflationen. På DN-debatt påstår två forskare från Institutet för näringslivsforskning att det inte kan vara sant att eleverna i flera svenska skolor är så duktiga som dom betygen dom fått låter påskina http://www.dn.se/opinion/debatt/konkurrens-om-elever-ger-orattvisa-gymnasiebetyg-1.932111 , http://www.dn.se/nyheter/sverige/gymnasieskolor-som-satter-for-hoga-betyg-ska-straffas-1.932776 och http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3366471.svd

Men tänk om det är så att eleverna har knäckt koden? Dom har kanske lärt sig precis det som lärarna och nationella prov-konstruktörerna vill att dom skall lära sig och är så duktiga, i alla fall på det dom testas ? Det är det ingen som debatterar.

Istället utgår alla ifrån att det råder betygsinflation. Något som Skolverket så sent som i december förra året undersökte och avfärdade. man skrev väldigt tydligt att betygssnittet legat stilla under de senaste fem åren och någon betygsinflation inte föreligger.

Detta hindrar ju inte ministern och önsketänkaren Björklund att omedelbart beordra nationell rättning av en massa nationella prov. Lärarna verkar han inte lita på. Och fakta inte heller , verkar det som.

Och i radions studio Ett vill en rektor att högskolorna skall bestämma mera lokalt om intagningskriterierna, något Björklund ogillar skarpt. Trots att hans egen regering tillåtit att högskolorna formulerar upp till 30% av intagningkriterierna själv. Björklund verkar ha glömt vad han själv har varit med och bestämt.

Summa summarum: Ministern utnyttjar en ganska så diskutabel statistikartikel för att ytterligare driva på sin egen linje om starkare statlig styrning av skolan. Inte fakta, men tyckande regerar hos Björklund.

Och är det inte typiskt att när eleverna verkar ha knäckt koden och visat sig duktiga så tror ingen på dom !

lördag 15 augusti 2009

Klokt av Mona att nyansera debatten och inte förbjuda vinster

Idag häll Mona Sahlin (s) sitt sommartal. Förutom en hel del kloka saker om jämställdhet tog hon kort upp frågan om vinster i friskolor och privat vård. Det som hon där sa (enligt media)(http://www.dn.se/nyheter/politik/langt-kvar-till-vinnarstrategi-1.931661, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3359307.svd), att inte förbjuda vinster utan att skärpa kvalitetskraven, var precis det som behövdes.

Vinster behövs i enskild verksamhet. Dom skapar långsiktighet, gör investeringar och kapitaltillskott möjliga och är helt enkelt bra, så länge dom är rimliga. Vi vill inte ha någon kvartalskapitalism inom offentlig finansierad verksamhet, men väl en sund ekonomi som gör att skolor och vårdcentraler klarar även ekonomiska kriser och elev resp. patienttapp.

Att prata förbud av vinster är att inte veta hur en verksamhet, hur allmännyttig och bra den än må vara, fungerar ekonomiskt. En enskild verksamhet måste t.ex. ha ett visst startkapital för att starta sin verksamhet. Något som kommunerna och landstingen brukar ställa upp med när det gäller kommunal eller landstingsdriven verksamhet. Men fristående verksamheter behöver ett startkapital från privata finansiärer, och dessa personer vill gärna någon gång få tillbaka det investerade kapitalet=vinstutdelning. Konstigare än så är det inte.

Men denna vinst och denna utdelning får absolut inte ske på bekostnad av kvalitén. Det är där vi behöver en del nya regleringar, eftersom denna situation inte förutsågs när friskolelagstiftningen skrevs. Och alliansregeringen verkar inte heller begripa frågan.
Men vi kommer att återkomma till frågan med en del nya förslag under hösten.

Bra att Mona har förstått vad frågan om vinster handlar om. Kvaliteten måste värnas. Inte vinsterna. Det viktiga är målet=kvaliteten, inte vinsten, den är bara ett verktyg.

onsdag 12 augusti 2009

Nu måste hela Södertälje stötta de goda krafterna i Hovsjö och hela kommunen !

Inatt brann Hovsjöskolan. Antagligen en anlagd brand. En brand som i första hand drabbar alla elever i Hovsjöskolan. Tyvärr en inte så ovanlig händelse i augusti i Sverige, då alltför många skolor brinner. Se bl.a. i SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3343995.svd

Detta drabbar ett Hovsjö där ett långsiktigt arbete börjat ge resultat. Rapporteringen under sommaren i media har beskrivit en stadsdel där det fortfarande finns mycket att åtgärda, men som är på väg mot en ljusare framtid. En rejäl satsning på sommarjobb för ungdomarna, polisens närvaro som börjar ge frukt, Telge Hovsjös olika satsningar för att ge hyresgästerna och invånarna i Hovsjö mer inflytande och delaktighet i stadsdelen. Allt detta har börja vända bilden till det positiva. Och nu detta. Branden känns som ett rejält bakslag och som något som bekräftar de alltid närvarande olyckskorparnas tjat om att allt i Södertälje är dåligt och eländigt.

Men så får det inte vara. Det är vi, invånarna i Södertälje, som måste ta ansvar för utvecklingen. Det finns en positiv utveckling i Hovsjö, och mitt i den förödelsen som branden i Hovsjöskolan innebär måste vi våga se framåt och se möjligheterna. Samtidigt som branden är ett dråpslag mot skolan så finns det mycket långt gångna planer för att bygga en ny Hovsjöskola. Nu gäller det att ta tillfället i akt och skynda på denna process.

Det finns i Södertälje en trend att klaga på allt. Allt är dåligt, och sämst är det med politikerna/förtroendevalda. Vi sköter inget och gör allt fel. Men, Södertälje består av oss alla som bor här, och om vi verkligen vill förändra måste vi alla hjälpas åt. Varken vi förtroendevalda, kommunens personal eller någon annan kan ensam ändra Södertälje om vi inte alla tar ett gemensamt ansvar och arbetar långsiktigt.

I Hovsjö tog den rödgröna majoriteten för snart fyra år sedan initiativ till att bilda Telge Hovsjö. Vi var trötta på alla tillfälliga projekt i Hovsjö och ville starta ett långsiktigt hållbart förändringsarbete där även de boende fanns med. Nu har Hovsjöskolan brunnit ner. Ett enormt bakslag. Men vi får inte låta oss knäckas av detta. Redan nu pågår för fullt planeringen hur undervisningen skall gå till. Nästa vecka börjar skolan som planerat.

Allt detta kan bara lyckas om vi hjälps åt. Vi som tror på att Södertälje kan utvecklas, alla problem till trots. Vi kommer inte sopa något under mattan, men istället för att bara klaga vill vi lösa problemen. Och det första och enklaste som både du och vi kan göra är att sluta prata "skit" om Södertälje och istället stödja det positiva arbete som finns. Och, att idag stödja Hovsjö och skolan.

tisdag 11 augusti 2009

Ja, det behövs mer pedagogisk forskning i skoldebtten i Sverige !

I ett debattinlägg i dagens Göteborgs Posten http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=510617 efterlyser Bengt Persson, professor i specialpedagogik i Borås, att pedagogerna måste ta plats i skoldebatten.

Helt riktigt ! kan inte annat än att instämma. Jag och Miljöpartiet har själv efterlyst detta både i riksdagsdebatter och på annan plats, men inte fått alltför mycket respons.

Problemet är tvådelat. Dels är det så som Bengt Persson skriver, att alltför få forskare syns i debatten. men det är också så att det finns en ovilja från politiken, och särskilt från det borgerliga hållet, att lyssna på forskare. Värst är själva utbildningsminstern, Jan Björklund (fp), som i flera riksdagsdebatter högt och tydligt deklarerat för vem som vill höra att han minsann inte bryr sig om vad forskningen säger, för dom är ändå oeniga.

Med en sådan attityd blir det också en sådan politik, kan man säga. En politik som inte bygger på forskning och beprövad vetenskap utan på det egna minnet om hur skolan var för en si så där 30/40 år sedan, då man själv gick i skolan.

Och det är rent ut sagt bedrövligt att den pedagogiska forskningen i Sverige inte reagerar mera högljudd och kraftigt på att en utbildningsminister uttalar sig på det sättet.

Ja, jag håller med Bengt Persson om att den pedagogiska forskningen måste höras mera i skoldebatten i Sverige. Jag hoppas att han själv också gör det. Och jag lovar att lyssna och ta till mig !

tisdag 4 augusti 2009

Skall man kunna folkomrösta om allt ?

Idag kunde man läsa att Nya Zeeland håller på med en folkomröstning om att upphäva förbudet mot barnaga. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3302317.svd och http://www.dn.se/nyheter/varlden/nya-zeeland-rostar-om-att-tillata-barnaga-1.925344

Jag blir beklämd. Och ännu mer när jag läser parlamentsledamöterna från de konservativa och sossarna som uttalar sig och som bara duckar. Att förbjuda barnaga är ett stort steg för mänskligheten, men det kräver också att man står upp för en progressiv och humanistisk barnpolitik och inte bara jamsar med och vänder kappan efter vinden. För det verkar ju som om det är det som politikerna i Nya Zeeland måste ha gjort. Eller att befolkningen i det landet är ovanligt korkat. För på annat sätt kan jag inte förklara för mig själv att ett land väljer att folkomrösta om att tillåta barnaga. Och att barnen inte får rösta.

Eller, skall vi folkomrösta om att tillåta dödsstraff? Nej, vissa saker skall man inte folkomrösta om. Barnaga hör till dom ämnena.

Undrar hur Nya Zeeland i framtiden tänker leva upp till FN`s barnkonvention.

Och i slutändan är detta ett ynkedomsbevis för den nya zeeländska politiken, som inte vågat ta debatten och försvarat barnen och deras rätt att slippa aga.

Inte ens lärlingsutbildningar kan Björklund

Förra veckan lanserade Björklund och alliansregeringen stolt att man skulle utreda anställningsbarheten för lärlingar under skoltiden. Lät jättebra tyckte alla (mig inklusive). Och skickliga som dom är hade dom dessutom utsett LO`s utbildnigsansvarige till utredare.

Sedan läste jag igår Företagarnas Christina Linderholm kommentar om detta i SvD http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3296799.svd , och jag måste nog säga att hon verkar ha mycket kloka synpunkter. Hon argumenterar mycket klokt kring problematiken att lärligarn går i skolan, och att om dom skall omfattas av kollektivavtal så omfattas dom även av upsägningar, LAS, turordningsregler och annat som kan drabba dom på fel sätt. Och att detta utspel från Björklund egentligen verkar handla om att han vill slipa ifrån ansvaret med lärlingarna och deras anställbarhet.

Och där har hon nog helt rätt. Jag hade i vintras en interpellationsdebatt med Sven Otto Littorin om just detta. Att regeringen hade lagt ner sitt lärlingsprogram i Halland och att därför lärlingarna nu står både utan lärlingsplats och arbete. Ett program som varit mycket framgångsrikt, och ett program som skulle kunna ha räddat lärlingsplatserna fram till att konjunkturen vänder och bygglärlingarna åter behövs. Men det var Littorin inte intresserad av. Lika lite som Björklund verkar vara intresserad av att veta hur verkligheten ser ut. Det räcker att låter bra, det är inte så viktigt att det också skall fungera i verkligheten. Synd att vi har en sådan regering i Sverige just nu.

Lite roligare att läsa Kjell Olof Feldts artikel i DN om friskolornas vinster. http://www.dn.se/opinion/debatt/friskolornas-vinster-utarmar-inte-skolan-1.923855 Klokt och bra skrivit !

söndag 2 augusti 2009

Vem kan lita på Björklund ?

Idag har Björklund insett att kommunerna i Sverige behöver mer pengar. Före sommaren hade jag en interpellationsdebatt med honom i riksdagen då han inte hade fröstått det. I alla fall ville han inte medge det.

Det är bra att Björklund och fp nu äntligen har förstått att kommunerna behöver mer pengar. Frågan är bara vad som blir av denna förståelse. För ett år sedan gjorde fp en del utspel i Marstrand om forskningspropositionen. Inte blev det så mycket av det. När Björklund var skolborgarråd i Stockholm lovade han alltid mycket pengar till skolorna. Dom fick knappt så att det räckte till löneuppräkningen. Ungefär som idag i Stockholm. Stora ord och tomma löften.

Jag skulle bli jätteglad om Björklund lyckas driva igenom mer resurser till kommunerna. Men, har han den pondusen gentemot Anders Borg? En finansminister som verkar sjukligt besatt av sparande och skattesänkningar. Jag tvivlar. och då är dagens utspel inte annat än tomma ord som skall försöka skyla över att Björklund kommer att gå till historien som den skolminister som administrerat de största nedskärningarna i svensk skola sedan 90-talet.