fredag 25 september 2009

Några tankar kring Skolverkets undersökning om elevernas försämrade resultat

Skolverket har idag publicerat en mycket intressant undersökning om svensk skolas försämrade resultat under de senare åren http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17272;jsessionid=0BEBA79E760A5391E42AD3EC3A00B7AE Undersökningen kommenteras av flera tidningar, bl.a. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3573317.svd och http://www.dn.se/opinion/signerat/lararrollen-in-med-katedern-1.961206
Den är både intressant och läsvärd, jag har än så länge bara hunnit med presskonferensen och sammanfattningen. Men den verkar lovande men samtidigt lite lite märklig i slutsatserna och den vinkel som både Skolverket och media vill ge den...

Därför vill jag här kommentera utifrån de rubriker som finns i Skolverkets pressmeddelande:

Segregeringen - har ökat
Under denna rubrik fokuserar man i pressmeddelandet och i media på införandet av det fria skolvalet och friskolor. Trots att man som första slutsats kommer fram till att boendesegregationen ökat under undersökningstiden, och därmed antagligen är en av de avgörande faktorerna till den ökande segregationen. Man kan fundera över vad som hade hänt om man barnen fortfarande hade varit tvingade att gå i den närmast belägna skolan, basplaceringsskolan, när boendesegregationen ökar. Segregationen hade knappast minskat :-)

Decentralisering - ett systemskifte
Under denna rubrik går man in på skolans resurser och att socialt svaga områden inte kompenseras tillräckligt. Jag håller helt med. Men problemet är snarare en generell resursbrist i skolan. Och att då antyda att en starkare statlig styrning (och finansiering ?:-) skulle vara en lösning är väl ganska så absurt. Staten har väl inte mer pengar, eller hade under 90-tals krisen ?

Differentiering - särlösningar allt vanligare
Här tar man upp en allvarlig utveckling. Att skolorna differentierar allt mera, nivågrupperar, och att dessa särlösningar inte är tillfälliga utan permanentas allt mera. Något som Björklund och regeringen eldar på kraftigt. Men istället för att differentiera och tydligt varna för permanentning av särlösningar och skilja dessa från tillfälliga åtgärder verkar Skolverket generalisera. Inte bra.

Individualisering - en förändrad lärarroll
En mycket intressant iaktagelse som jag helt håller med om. Men åter slarvigt redovisad. När man läser sammanfattningen noggrannt ser man att Skolverket gör en mycket bra differentiering mellan dåligt genomförda grupparbeten och och självständiga arbeteten och sådana som innebär en verklig individualisering. De senare är bra, men kräver mycket mera av läraren. De första är dåliga för inlärningen men mycket lätta för läraren att genomföra.

En likvärdig skola?
Nej, vi har inte en likvärdig skola. Men den skapas inte genom förstatligande eller enkla disciplinåtgärder eller elitsatsningar. De skapas genom bra undervisning och bättre lärare.
Tyvärr bidrar även Skolverket till dimridåerna i denna fråga med sina kommentarer.

lördag 19 september 2009

5 gröna punkter för kunskap

Igår skrev DN`s ledare om fem punkter för kunskap. http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-kunskap-1.955427
Bra initiativ. Både att lyfta frågor koncentrerat och att börja med kunskap. Men knappast särskilt kloka punkter.

Här kommer istället Miljöpartiets gröna punkter för kunskap:

1. En rejäl satsning för tidiga insatser för barn med särskilda behov. Det som har varit Finlands framgångsrecept, och som Björklund pratar om men aldrig gör.
2. Lärarlyftet ver. 2.0. Lärarlyftet är bra men behöver fokuseras betydligt mera på de områden som behöver utvecklas och de lärare som inte har fått fortbildning på år och dag.
3. Inte bara en rektorsutbildning som deltid utan även som heltidsutbildning.
4. Ordentliga insatser för elevinflytande. Elever som är delaktiga lär sig mycket mera.
5. En gymnasieskola som öppnar möjligheter för framtiden. Vi behöver en ny gymnasieskola som förenar yrkesförberedelse med praktik och lärlingsmöjligheter med en rejäl bred kunskapsbas. Högskolekompetens åt alla.

Några kommentarer till DN`s lista:

1Bättre lärare. Helt ok punkt. Men jag vore intresserad hur DN och alliansen vill finansiera alla dessa högre lärarlöner. Alla vill ha dom men ingen vill betala. Populistiskt ?
2 Se matematiken. Bra, men denna fortbildning behövs även på många fler ämnen i skolan.
3 Avgift på högskolan. Totalt obegripligt hur avgifter på utbildning skulle gagna utbildningen.
4Befria forskningen. Ok, men klart övervärderat.
5Avgiftsfria museer. Äntligen en punkt jag håller med om.

Nej, DN skulle nog behöva några enkla studiebesök i skolan för att lära sig mer om verkligheten....

lördag 12 september 2009

Inför lagstadgad rätt till nattis

Idag skriver Svenskan om konsekvenserna när inte nattis finns http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3512889.svd. och jag läser kommentarerna och blir lite mörkrädd. Det låter som om barnomsorg på nattetid eller obekväm arbetstid vore en lyx. Tror MAN verkligen att folk vill jobba obekväm arbetstid bara för att jäklas ?

Idag står allt fler föräldrar inför valet att säga nej till jobb för att dom inte kan ordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Ensamstående föräldrar tvingas säga nej till jobb. Barn skjutsas fram och tillbaka mellan olika övernattningsmöjligheter. Otrygghet och åter otrygghet, både för barn och vuxna.

Själv har jag tidigare varit mera skeptisk till nattis, men ändrade mig när jag var med och införde nattis i Södertälje. Efterfrågan var mycket större än jag hade trott, och även större än vad de förgående undersökningarna kunde visa.

Det är egentligen ganska så märkligt att rätten till nattis skall vara beroende i vilken kommun du bor. Alliansen låtsas som om dom tar detta på allvar och inför en rätt att utnyttja nattis i grannkommunen, men ingen rätt i hemkommunen. Och i den nya skollagen bara nya formuleringar, inget nytt innehåll.

Vi rödgröna är överens, vi vill införa rätt till nattis!