torsdag 22 juli 2010

Först resurser, sedan treterminssystem, tack!

Idag, 22.7., diskuterar vi införandet av treterminssystemet inom svensk högskola.
Först var högskoleminister Tobias Krantz ute i en DN-artikel och lovade att utreda saken under nästa mandatperiod. Trots att det redan är utrett :-)
I samma artikel uttalade sig också Ulrika Carlsson(c)om detta, och det var ju bra. Centern har länge drivit frågan om treterminssystem i högskolan. Men sedan har Tobias Krantz dementerat och sagt att han inte alls har sagt det han har sagt till DN (i alla fall enligt DN).

Men varför all detta ståhej? Jo, om man frågar mig (och det har ju en del folk och journalister gjort idag :-)så handlar det om pengar.

Miljöpartiet är i princip positiv till treterminssystem, men anser att detta i första hand är högskolesektorn själv som måste ta initiativ till en sådan förändring. Det som vi politiker måste bidra med är just det som varken Tobias Krantz eller Ulrika Carlsson från centern bidrar med, pengar. Dom får inte lova dom ökade resurserna som skulle behövas eftersom Anders Borg har förbjudit det.

Idag jobbar alla studenter som får tag på ett jobb under sommaren. Detta eftersom studiemedlem inte räcker till för att finansiera studierna. Om man inför ett treterminssystem kommer studenterna inte längre kunna jobba på sommaren, i alla fall inte lika mycket. Då måste man inte bara förlänga studiemedlen över sommarmånaderna utan även höja dom så att dom täcker det inkomstbortfallet som uppstår när studenterna inte längre kan jobba heltid på sommaren. Denna höjning av studiemedlen har alla allianspartier utom moderaterna utlovat sedan länge, men inte genomfört. Nu försöker dom istället att blanda bort korten genom att prata treterminssystem, men utan att nämna resurserna.

Om alliansen verkligen menade allvar med att vilja förkorta studenternas studietid så finns det två enkla och tydliga saker att göra:

1. Att höja studiemedlen så att studenterna har råd med att studera på heltid istället för att som nu tvingas jobba på deltid och samtidigt försöka studera på heltid, men inte hinna med. Miljöpartiet vill höja studiemedlen med 860 kr i månaden. Då når vi dit där bl.a. Sparbankens hushållsekonomer anser att dom bör ligga för heltidsstudier.

2. Att satsa på mer lärarleddtid. Vi rödgröna vill avsätta 0,5 miljarder per år för att öka den lärarledda tiden på högskolorna, speciellt inom hum/sam området. Alla som befinner sig på högskolan idag vet att den lärarledda tiden är under all kritik, och det är en logisk självklarhet att det finns ett samband mellan hur mycket undervisning du får och hur lång tid som studierna tar.

Därför, gärna treterminssystem, men först högre studiemedel och mer lärarledd tid. Det, kära allianspolitiker, skulle kunna korta studietiden. Inte fagra löften som bara är luft och inget annat. Och som ni inte ens har mandat att utfärda…..

2 kommentarer:

 1. "Idag jobbar alla studenter som får tag på ett jobb under sommaren. Detta eftersom studiemedlem inte räcker till för att finansiera studierna."

  Själv sparade jag nästan 2000 i månaden av mitt studiemedel, vilket innebar att jag inte behövde jobba någonting alls i sommar. Nu kommer jag ändå börja jobba i augusti, som ombudsman åt en Gu-region, men inte därför att jag behöver pengar, utan för att jag vill det.

  Det finns säkert grupper som behöver mer studiemedel, inte minst studerande föräldrar, men jag ser inte riktigt hur det går nöd på genomsnittsstudenten. Jag upplever i vilket fall inte den nöden själv.

  SvaraRadera
 2. Hej Mats

  Ur ett studentperspektiv från civilingenjörsstudier så är ett tre-terminssystem dåligt. Om man studerar som jag gör på Chalmers, så läser jag kurser under fyra läsveckor à 8 veckor. Av dessa är sju veckor för studier, den åttonde är en tentavecka. Under dessa 28+4 veckor ska man ta sig igenom 40 veckors studier, vilket ger en student vid en teknisk högskola en genomsnittlig studievecka på 57 timmar. Av detta är relativt mycket lärarlett och det är absolut inga problem att komma upp i dessa 57 timmar i veckan under de 28 veckorna.

  Dock är det så att de flesta studenter inte hinner med alla sina kurser under dessa 28+4 veckor eftersom det är rätt hektiskt under den tiden och detta resulterar i att man får ta de fyra omtentaveckorna (28+4 tentaveckor+4 omtentaveckor) i anspråk under året för att ta en eller flera omtentor. En omtenta kan kräva allt från en till fyra veckors förberedelse. Detta gör att de 32 veckorna kan bli omkring 40 veckors studier totalt. Det här är veckor som inte kommer att försvinna, även om ett treterminssystem införs. Det skulle bara göra att det kommer att ta längre tid för vissa studenter att ta sig igenom utbildningarna, eftersom man aldrig får tid att samla ihop sig inför de oundvikliga omtentorna.

  Dessutom ser jag inte sommarlovet som ett sommarlov. Det är en viktig tid att arbeta och få relevant arbetslivskompetens som man kan använda som färdig civilingenjör, vilket dessutom betyder att det finns väldigt få jobb som inte är relevanta; jag ser all arbetslivserfarenhet som relevant för mitt framtida yrke då jag får en större insikt i många områden. Detta är något som borde premieras högre än att bara plugga sig igenom en utbildning alldeles för snabbt för.

  Jag har dessutom svårt att förstå de flesta partiernas önskan om att vi studenter måste ut i arbetslivet så fort som möjligt. Visst, det är enkelt att räkna på det samhällsekonomiskt och se att samhället tjänar på en student som kommer ut tidigare på ett teoretiskt plan, men det är aldrig någon som tänker på att studenterna kanske vill ta tid på sig. Som student kan man vilja hinna med att resa, eller kanske läsa något vid sidan av. Det man läser vid sidan av kan antingen stärka ens ämneskunskaper, eller bara ger en större allmänbildning, allt för att göra studenten mer anställningsbar, effektiv och lönsam som framtida anställd.

  Dessutom borde den studenten som tagit lite längre tid på sig och lärt sig lite fler av livets läxor vara mycket mer lönsam för samhället än den student som går direkt från gymnasiet och rusar igenom en utbildning på utsatt tid utan att någonsin se till "verkligheten" utanför högskolan.

  Slutsats:
  - Ett treterminsystem är inte bra ur ett civilingenjörsperspektiv.

  - Sommarlovet är inte ledighet, jag har inte varit ledig sen jag började plugga. Det är tid för att tillgodogöra sig värdefull arbetslivserfarenhet, samt för att bygga upp en buffert för att klara resten av året då studiemedlet är för lågt (som du säger).

  - Hum/sam borde definitivt få mer resurser till lärarledda studier. Det är idag skrämmande ur en civ.ing-studentsperspektiv att någon kan läsa en "heltidsutbildning" och få lika många poäng som vi civ.ing-studenter får, då vi har mycket mycket mer studietid. Ett enkelt exempel är de utbildningar där man har tid att arbeta vid sidan av sina "heltidsstudier". Utbildningar måste uppvärderas och få mer studietid så att de faktiskt motsvarar heltid, alternativt komprimeras i tid (vilket gör att iaf vissa studenter kommer ut i arbetslivet tidigare), samtidigt som antalet poäng de läser minskas till rätt nivå.

  SvaraRadera