fredag 25 september 2009

Några tankar kring Skolverkets undersökning om elevernas försämrade resultat

Skolverket har idag publicerat en mycket intressant undersökning om svensk skolas försämrade resultat under de senare åren http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17272;jsessionid=0BEBA79E760A5391E42AD3EC3A00B7AE Undersökningen kommenteras av flera tidningar, bl.a. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3573317.svd och http://www.dn.se/opinion/signerat/lararrollen-in-med-katedern-1.961206
Den är både intressant och läsvärd, jag har än så länge bara hunnit med presskonferensen och sammanfattningen. Men den verkar lovande men samtidigt lite lite märklig i slutsatserna och den vinkel som både Skolverket och media vill ge den...

Därför vill jag här kommentera utifrån de rubriker som finns i Skolverkets pressmeddelande:

Segregeringen - har ökat
Under denna rubrik fokuserar man i pressmeddelandet och i media på införandet av det fria skolvalet och friskolor. Trots att man som första slutsats kommer fram till att boendesegregationen ökat under undersökningstiden, och därmed antagligen är en av de avgörande faktorerna till den ökande segregationen. Man kan fundera över vad som hade hänt om man barnen fortfarande hade varit tvingade att gå i den närmast belägna skolan, basplaceringsskolan, när boendesegregationen ökar. Segregationen hade knappast minskat :-)

Decentralisering - ett systemskifte
Under denna rubrik går man in på skolans resurser och att socialt svaga områden inte kompenseras tillräckligt. Jag håller helt med. Men problemet är snarare en generell resursbrist i skolan. Och att då antyda att en starkare statlig styrning (och finansiering ?:-) skulle vara en lösning är väl ganska så absurt. Staten har väl inte mer pengar, eller hade under 90-tals krisen ?

Differentiering - särlösningar allt vanligare
Här tar man upp en allvarlig utveckling. Att skolorna differentierar allt mera, nivågrupperar, och att dessa särlösningar inte är tillfälliga utan permanentas allt mera. Något som Björklund och regeringen eldar på kraftigt. Men istället för att differentiera och tydligt varna för permanentning av särlösningar och skilja dessa från tillfälliga åtgärder verkar Skolverket generalisera. Inte bra.

Individualisering - en förändrad lärarroll
En mycket intressant iaktagelse som jag helt håller med om. Men åter slarvigt redovisad. När man läser sammanfattningen noggrannt ser man att Skolverket gör en mycket bra differentiering mellan dåligt genomförda grupparbeten och och självständiga arbeteten och sådana som innebär en verklig individualisering. De senare är bra, men kräver mycket mera av läraren. De första är dåliga för inlärningen men mycket lätta för läraren att genomföra.

En likvärdig skola?
Nej, vi har inte en likvärdig skola. Men den skapas inte genom förstatligande eller enkla disciplinåtgärder eller elitsatsningar. De skapas genom bra undervisning och bättre lärare.
Tyvärr bidrar även Skolverket till dimridåerna i denna fråga med sina kommentarer.

1 kommentar:

  1. Tar undersökningen upp att inskrivningarna till särskolan ökat med 165% sen början av 90-talet? (Då: 0,6% av elevkåren. Nu: 1,6% av elevkåren.) Därifrån går en massiv majoritet rakt från gymnasiesär-examen till förtidspension och livslångt utanförskap. Ökningen kan knappast bero på fler syrebrister bland förlossningar. Och spårbara syndrom minskar antalet födslar med t.ex. Down syndrom.
    Slutsats? Kan den bli nåt annat än att vi aktivt ratar människor som förr platsade i grundskolan?

    (läste förresten ditt riksdagsanförande i Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och SKL. Bra. Så här spontant undrar man ju om inte en ideell organisation hade varit både bättre och kostnadseffektivare när det gäller t.ex. Stockholms stads köp av akutboende som togs upp i Uppdrag Granskning. Det var ju ändå Stockholms egna fastigheter? Ideella organisationer måste inte baseras på frivilliga för att göra ett bättre jobb, det går jättebra med anställda människor...)

    SvaraRadera