söndag 12 april 2009

Varför jag inte vill ha en egen kommun i Järna....

Detta med lokal demokrati är inte det lättaste :-).

I Järna och de södra kommundelarna i Södertälje, där också jag själv bor på Mörkö sedan 28 år tillbaka, har frågan åter väckts om att koppla loss de södra kommundelarna Järna, Hölö/Mörkö och Vårdinge från Södertälje och öppna eget. Inte första gången, vad jag vet är det fjärde gången frågan är uppe för diskussion. Två gånger har det varit folkomröstning och befolkningen har röstat ner förslaget, för några år sedan utreddes frågan åter men det skulle bli för dyrt att öppna eget, och så nu igen.

Varför detta eviga trätande om egen kommun eller ej ? Ja, ett svar är nog att det finns en tradition i de södra komundelarna, men framför allt i Järna, att skylla allt ont på Södertälje. Att man tror att man får för lite av investeringarna, fast det egentligen är motsatsen. Och att man alltid tror att gräset är grönare på andra sidan stängslet...

Det är ju bra att det finns entusiaster som inte ger upp, men frågan är om inte diskussionen om en egen kommun i de södra kommundelarna börjar bli lite väl bedagad. I Miljöpartiet hade vi i veckan medlemsmöte i frågan. Vi är nog det parti med flest medlemmar i området. Järna tillhör Miljöpartiets mest stabila fästen i landet med upp till mellan 20-30 % av rösterna i vissa vallokaler. På vårt medlemsmöte, där frågan om kommundelning stog på den utskickade dagordningen, fanns inte en enda medlem som drev frågan och att bilda eget. Jag blev faktiskt ganska så förvånad själv.


Och varför driver vi gröna inte frågan om kommundelning ? Vi som annars alltid skall gilla småkommuner och närdemokrati ? Personligen vill jag inte ha en egen kommun för de södra kommundelarna, och det av flera orsaker, och jag skall försöka lista dom här:

1. Den ekonomiska osäkerheten. En egen kommun kräver enligt Skl`s utredning en skattehöjning med mellan 0,5 och 1 kr för att gå ihop. Att dessutom starta en ny kommun 2011 vore att starta under de sämsta ekonomiska förutsättningarna på väldigt länge.

2. LSS. De södra kommundelarna har en i Sverige unik koncentration av läkepedagogiska verksamheter som tar emot och ger vård till personer med funktionshinder från hela landet. Man gör ett ypperligt arbete och är efterfrågade från hela landet. Man finansieras med offentliga medel, kommunerna betalar och kostnaderna mellan kommunerna jämnas ut genom ett utjämningssytem som jag var med och drev igenom under förra mandatperioden. Men det finns nackdelar med detta, de första två åren av varje ny placering måste finansieras av respektive hemkommun, och detta skulle innebära att en liten kommun som nya Järna skulle hamna i direkt konfrontation med en av de största näringslivsgrenarna i kommunen. Varje ny placering blir en hög kostnad för kommunen under de första två åren.

3. Miljön. Små kommuner har ofta problem med att värna den egna miljön när den krockar med lokala mäktiga exploateringsintressen. Se bara på Nykvarn och hur man hanterar strandskyddet och miljön där. Och aktionsgruppen för en egen kommun främsta argument verkar vara att kunna öka exploateringen och att bygga i sjönära lägen. Miljöfrågorna verkar man inte känna till. Det är klart att miljöfrågorna skulle riskera att hamna på undantag i en egen kommun.

4. Konflikten med friskolor/friförskolor. Järna har en unikt hög andel av fristående skolor och förskolor. Positivt tycker jag och självklart för många av Miljöpartiets väljare. Men en möjlig konflikt för många andra. För flera år sedan var vi gröna tvungna att driva igenom att hanteringen av fristående förskolor flyttades från Järna kommundelsnämnd in till Södertälje eftersom nyetableringar och utökningar hela tiden blockerades av den lokala förvaltningen i Järna man värnade mest om den egna verksamheten. En liten kommun riskerar att få alltför mycket bytänkande och mindre acceptans för oliktänkande.

Nej, fram för mera ansvar för kommundelsnämnderna men låt Järna, Hölö/Mörkö och Vårdinge förbli en del av Södertälje ! Och låt oss snarare utveckla mångfalden och mötet mellan olikheterna istället för att låsa in oss i vars en egen liten kommunhörna...

gröna påskhälsningar

Mats Pertoft

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar