tisdag 25 augusti 2009

Vågar Engalnd kopiera den svenska friskolemodellen ?

Idag skriver huvudledaren i Svenska Dagbladet om friskolekonceptet som går på export http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3405537.svd . Bra tycker jag, men jag är nog lite skeptisk till om t.ex. torrys i England verkligen vågar kopiera den svenska modellen.

För den som inte vet, framgångsfaktorn i den svenska modellen är att svenska friskolor får lika mycket pengar/resurser som kommunala skolor i ersättning och att avgifter i friskolor förbjuds. I och med denna förändring avskaffade Sverige privatskolorna som funnits tidigare.

Innan denna geniala kombination kom till var det mycket debatt om ersättningen till friskolorna. Borgerliga regeringar höjde ersättningesnivåer till 85 % av vad en kommunal skola fick och sossarna sänkte den till 75 %. Sedan föreslog Miljöpartiets dåvarande riksdagsledamot och skolpolitiske talesperson Gunnar Goude den enkla lösningen att ersättningen skulle vara lika för kommunala och fristående skolor. Detta röstades igenom i riksdagen av Miljöpartiet , vänsterpartiet och socialdemokraterna, med hårt motstånd från alla borgerliga partier.

Och det är detta som gjort friskolereformen så brett accepterad och framgångsrik i Sverige: Samma ersättning oberoende av vem som driver skolan, förbud av avgifter och skarp tillsyn som garanterar kvaliteten. Undrar om England vågar gå så långt.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar